fundusze europejskie, rzeczpospolita polska, podkarpackie, unia europejska


MEDICUS-DUKLA Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego, wspomagającego dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego i jasielskiego w Dukli.

Szanowni Państwo!

Zapraszamy osoby niesamodzielne, w tym niepełnosprawne oraz opiekunów osób niesamodzielnych zamieszkałych w powiecie krośnieńskim i jasielskim do skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, która dostępna będzie od lipca 2022roku.

Medicus-Dukla Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego, wspomagającego jest dedykowana osobom niesamodzielnym, potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez wypożyczenie specjalistycznie dobranego sprzętu oraz dla osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi/potrzebującymi w celu przeszkolenia ich w zakresie opieki i rehabilitacji, dostarczeniu niezbędnych materiałów szkoleniowych oraz odciążeniu ich w trakcie dnia pracy.

O projekcie

W dniu 27 maja 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.08.03.00-18-0031/21 pomiędzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Medicus-Dukla” Sp. z o.o., a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację Projektu „MEDICUS-DUKLA Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego, wspomagającego dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego i jasielskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do grup docelowych pochodzących z powiatu krośnieńskiego i jasielskiego. Są to:

  • osoby , które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, wymagają specjalistycznego wsparcia stosownie do rodzaju dysfunkcji.
  • osoby pełnoletnie sprawujące opiekę nad osobami niesamodzielnymi, zależnymi- o statusie opiekuna faktycznego.

Osoby preferowane

Dotyczy Uczestników projektu korzystających z wypożyczalni:

  • Nowi klienci wypożyczalni
  • O znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Dotyczy opiekunów faktycznych:

  • Osoby sprawujące opiekę nad osobą niesamodzielną
  • Osoby mające pod opieką osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym
  • Osoby sprawujące opiekę nad osobą, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Tel. kontaktowy: 728 994 407
e-mail: wypozyczalnia.medicus@gmail.com

Wypożyczalnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 16:00
Osoba do kontaktu Izabela Krężałek

zdjęcie pacjenta

Cele

Celem przewidzianym do osiągnięcia jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla 400 osób poprzez świadczenie usług wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego oraz przeprowadzenie szkolenia dla 50 opiekunów z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi, zależnymi (rodziny, opiekunowie prawni) w okresie trwania projektu tj. 01.03.2022-31.12.2023.

Wykaz sprzętu

Zobacz listę

Dokumenty do pobrania

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
UPOWAŻNIENIE
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
UMOWA wypożyczenia sprzętu
OŚWIADCZENIE
PROTOKÓŁ zdawczo- odbiorczy
RODO

nfz
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz dla ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić.