Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz dla ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić.Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medicus-Dukla Sp. z o.o.
  z siedzibą: Dukla, ul. Trakt Węgierski 16, tel. 13 43 30 328,
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@netmol.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i wystawienie
  dokumentów księgowych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
  uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy a po jej
  zakończeniu przez okres 6 lat na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
  od towarów i usług
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
  osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.
 • Otrzymanie faktury/rachunku jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości
  powyższych zapisów
NFZ dukla

Świadczymy usługi w ramach kontraktu z NFZ.