ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy produktów żywnościowych
23.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy produktów żywnościowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/DDOM/2020

na dostawę produktów żywnościowych na posiłki dla podopiecznych Dziennego Domu Opieki Medycznej im. Św. Jana w Dukli

W ramach realizacji jednego z zadań Wniosku o dofinansowanie projektu pt. Dzienny Dom Opieki Medycznej im. Św. Jana w Dukli złożonego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 8.3, Numer wniosku: RPPK.08.03.00-18-0033/18

Pełna treść zapytania ofertowego <kliknij

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz dla ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić.