Zakończenie realizacji projektu “Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez informatyzację Medicus-Dukla Sp. z o.o.”
14.10.2021

Zakończenie realizacji projektu “Poprawa dostępu do opieki medycznej poprzez informatyzację Medicus-Dukla Sp. z o.o.”

W czerwcu 2021 r. zakończyliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu było stworzenie oraz wdrożenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy systemami funkcjonującymi w systemie ochrony zdrowia, w tym świadczenia usług on-line oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), dostosowującej działalność jednostki do znowelizowanych przepisów prawa m.in. w zakresie wymagań interoperacyjności oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. W ciągu trzech lat aż 150 osób skorzysta z pomocy oferowanej przez placówkę. Zgodnie z założeniami w ramach 15 osobowych turnusów zostanie przyjętych 90 kobiet i 60 mężczyzn z powiatu krośnieńskiego. W tym gronie znajdzie się 34 osób leżących a minimum połowa z wszystkich uczestników projektu ma mieć powyżej 65 lat.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

 • kompleksowe wdrożenie systemu teleinformatycznego,
 • wdrożenie e-usług medycznych,
 • zakup sprzętu teleinformatycznego,
 • zakup sprzętu medycznego (aparat RTG , aparat USG, Densytometr, Kolposkop, Wideolaryngoskop, EKG, Holter , Analizator Hematologiczny, Analizator do jonów, Analizator Moczu),
 • zakup licencji,
 • usługi wdrożeniowe,
 • szkolenia personelu,
 • inżynier kontraktu,
 • studium wykonalności,
 • koncepcja techniczna,
 • promocja projektu

Celem głównym projektu było zapewnienie powszechnego dostępu do e-usług mieszkańcom woj. podkarpackiego poprzez budowę systemu informatycznego wraz z integracją z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej na poziomie e-usług: e–Informacja, e–Rejestracja; Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP). Projekt bezpośrednio przełożył się na rozwój systemu usług on-line, które są dostępne dla wszystkich mieszkańców województwa.

Poszczególne części projektu uzupełniają się tworząc cały system kompletnych usług medycznych, które dają możliwość poprawy organizacji pracy, bezpieczeństwa danych i zastosowania nowoczesnych rozwiązań do realizacji podstawowych zadań jednostki.

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz dla ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić.