Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób starszych i potrzebujących otwarty!
06.02.2020

Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób starszych i potrzebujących otwarty!

6 lutego 2020 roku oficjalnie został otwarty Dzienny Dom Opieki Medycznej w Dukli. Placówka jest dedykowana seniorom potrzebujących dodatkowej opieki medycznej i pomocy w powrocie do zdrowia Oferowane są tu różne formy terapii i leczenia, a pacjenci pozostają pod opieka doświadczonej kadry medycznej.

W ciągu trzech lat aż 150 osób skorzysta z pomocy oferowanej przez placówkę. Zgodnie z założeniami w ramach 15 osobowych turnusów zostanie przyjętych 90 kobiet i 60 mężczyzn z powiatu krośnieńskiego. W tym gronie znajdzie się 34 osób leżących a minimum połowa z wszystkich uczestników projektu ma mieć powyżej 65 lat.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Dukli, który powstał w ramach realizacji projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej im. św. Jana z Dukli”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana pomiędzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Medicus – Dukla”sp. z o.o., a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez zapewnienie opieki osobom niesamodzielnym, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu krośnieńskiego. Projekt realizowany będzie od sierpnia 2020 roku do czerwca 2022 roku.

Podczas oficjalnego otwarcia placówki, które miało miejsce 6 lutego 2020 wzięli udział Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg, radny Rady Miejskiej w Dukli Paweł Kuffner, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek, radna powiatowa Józefa Winnicka-Sawczuk, prezes OSP w Dukli Wiktor Madej.

Momentem kulminacyjnym uroczystości było przecięcie wstęgi przez Prezes spółki Medicus-Dukla Renatę Krajmas i Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyl. Proboszcz dukielskiej parafii pw. św. Marii Magdaleny Stanisław Siuzdak i o. gwardian klasztoru OO. Bernardynów w Dukli poświecili obiekt.

Dom znajduje się w budynku przy ul. Trakt Węgierski 16 należącym do spółki "Medicus-Dukla Sp. z o.o.". Sam budynek ma bardzo bogatą historię, a pierwsze zapiski pochodzą z XVI wieku i mówią, że był to pałac mieszczański. Przez lata spełniał różne funkcje. Był siedzibą rady miejskiej, było też tutaj kasyno, poczta, wyszynk, biblioteka, przedszkole gminne. W czasie II Wojny Światowej na jedną z części spadł bomba, która na szczęście nie wybuchła, ale uszkodziła dach. Wielokrotnie był przebudowywany i rozbudowywany. Od wielu lat budynek mieszkańcom Dukli i okolic kojarzy się stricte z działalnością medyczną, a od niedawna zyskuje nową funkcję Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Kliknij, aby zobaczyć galerię zdjęć

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz dla ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić.