Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz dla ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Nowości grafika header

Ogłoszenie przetargu – Zakup i montaż windy

wtorek 23.07.2019

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w związku z przetargiem na zakup i montaż windy- platformy hydraulicznej dla osób z niepełnosprawnościami w Dziennym Domu Opieki Medycznej im. Św. Jana w Dukli.

Termin składania ofert
do dnia 01-08-2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
medicus-dukla@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Kazimierz Krajmas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 604932501

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie windy - platformy hydraulicznej wraz z oprzyrządowaniem, dostępnej do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz pacjentów na łóżkach szpitalnych – miejsce dostawy, montażu i uruchomienia:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Medicus-Dukla” sp. z o.o.
38-450 Dukla, Trakt Węgierski 16

Winda - platforma hydrauliczna ma być przeznaczona do przemieszczania między przystankami osób korzystających z DDOM im Św. Jana w Dukli oraz Uczestników Projektu na wózkach inwalidzkich i łóżkach szpitalnych. Oferowana winda musi być fabrycznie nowa, dostarczona w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.

Sporządzenie pełnej dokumentacji techniczno-odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej instalacji windy i protokołów z pomiarów ochronnych instalacji. Sporządzenie dokumentacji do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego i jej zatwierdzenie. Czynności związane z dopuszczeniem windy szpitalnej do eksploatacji. Próby odbiorowe i rozruch windy szpitalnej z udziałem wymaganych instytucji, w tym Urzędu Dozoru Technicznego i Zamawiającego.

Rejestracja windy- platformy hydraulicznej w Urzędzie Dozoru Technicznego. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji windy szpitalnej. Do napraw gwarancyjnych mają być wykorzystane elementy fabrycznie nowe o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonych elementów. Winda oferowana przez Wykonawcę winna spełniać wymagania/parametry techniczne określone Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia

Pełne zapytanie ofertowe jest już opublikowane na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/21488

NFZ dukla

Świadczymy usługi w ramach kontraktu z NFZ.